Op alle beelden die worden getoond op deze site rust Copyright en is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing.

Markt 9 – 6211 CH Maastricht
Tel: +31 (0)6 10 10 00 30
E-mail: info@focuss22.nl

AVG persoonsgegevens gebruikt en opslag

Conform de nieuwe regels van de Autoriteit persoonsgegevens doet vanaf 25 mei 2018 de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn intrede en is het van belang dat ook fotobureau FOCUSS 22, gevestigd in Maastricht op Latourlaan 7, postcode 6213 GG met Kamer van koophandelinschrijving 14633194 inzage geeft in het gebruik van foto’s die door het bureau gemaakt en verzameld worden.

1. Doel:
1.1 De beelden en gegevens die FOCUSS 22 verzameld/maakt worden gebruikt voor publicitaire doeleinden. De foto’s zijn bestemd voor publicaties in bladen, tijdschriften, internetmedia, boeken en andere gedrukte media. Daarnaast kunnen sommige foto’s illustrerend gebruikt worden bij een artikel over een relevant onderwerp zoals bijvoorbeeld foto’s van carnaval bij een onderwerp dat te maken heeft met carnaval.

1.2 Enkele beelden kunnen voor commerciële doeleinden gebruikt worden zoals een kalenders, CD-hoesjes, platenhoezen e.d. Beelden zijn uiteraard relevant aan het onderwerp.

1.3 Sommige beelden kunnen decorstuk worden zoals achterwanden in of op gebouwen. Daarnaast dienen als aankleding van etalages in winkels of op banners bij events. Wederom in relevantie met het onderwerp zoals carnavalsfoto in etalage tijdens de carnavalsperiode.

1.4 Foto’s in de beeldbank worden opgeslagen omdat ze een geschiedkundige en journalistieke taak hebben en voor onderwerpen die te maken hebben met het verleden opnieuw in de aandacht komen ter illustratie van een journalistiek verslag.

1.5 Persoonsgegevens zoals e-mails, namen en adressen worden alleen gebruikt door FOCUSS 22 inzake betalingen en nabestellingen van de klant. In dit geval ook voor contracten inzake het gebruik van foto’s voor de doeleinden zoals deze genoemd worden in punt 2.

2. Ontvangst Persoonsgegevens derde personen
2.0 Persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden. Indien iemand in contact wil komen met een persoon op de foto waarvan persoonsgegevens bekend zijn bij de maker van het beeld dan zal dit in overleg gaan met degene die op de foto staat.

3. Duur van de opslag
3.1 De persoonsgegevens blijven een jaar behouden maar worden niet verstrekt aan anderen (conform punt 2).

3.2 Mits anders overeengekomen blijven met betrekking tot fotografie, foto’s wel langer dan een jaar behouden omdat ze tot doel hebben zie punt 1.4.

3.3 Persoonsgegevens in adressen en e-mails met informatie betreffende een aankoop/bestelling/betaling worden alleen opgeslagen als ze relevant zijn voor toekomstige betalingen/aankopen met een periode van ca 1 jaar.

3.4 Omdat vanwege de belastingen zakelijke administratie 10 jaar behouden moet blijven zullen een aantal persoonsgegeven zoals facturen bewaard blijven tot de periode verlopen is. Daarna worden de stukken vernietigd.

3.5 Adressen worden opgeslagen in ordners. Omdat bepaalde gegevens relevant zijn voor toekomstige zakelijke contacten zullen zij conform belastingdoeleinden voor een periode van 10 jaar bewaard blijven.

3.6 Gegevens voor prijsafspraken worden opgeslagen op vaste en externe harde schijven die als kopie dienen bij eventuele computercrashes of hacks van het centrale systeem. Prijsafspraken zijn alleen relevant als ze nog voldoen aan de prijzen van de tijd. Na een periode van 5 jaar zullen de meeste vernietigd worden via de versnipperaar. Alleen de gegevens die van belang zijn inzake lagere overeenkomsten met klanten blijven bewaard.

3.7 Opslag van foto’s zal plaatsvinden op de systeemcomputer, DVD, CD, memoriestick en externe harde schijven. Dit alles heeft tot doel materiaal te bewaren voor hergebruik inzake journalistieke, geschiedkundige/historische en illustrerende doeleinden.

4. Recht op inzage
4.1 Indien personen zichzelf herkennen op beeld en met gegronde bezwaren kunnen aantonen dat hierdoor hun privacy aangetast wordt dan kunnen zij via info@focuss22.nl hun bezwaar kenbaar maken. Alleen als dit bezwaar gegrond is zal FOCUSS 22 de betreffende foto verwijderen.

4.2 Indien een persoon bezwaar heeft inzake persoonsgegevens in de vorm van mailadressen, zakenadres, woonadres en andere informatie dan zal FOCUSS 22 deze ook verwijderen, mits er een gegrond bezwaar is.

4.3 Indien informatie betreffend personen niet juist is en het anders geformuleerd dient te worden dan kan een rectificatie aangevraagd worden via info@focuss22.nl Er zal dan een aanpassing plaatsvinden na hercontrole van deze gegevens.

5. Informatie over klachten
5.0 Mochten er toch nog klachten zijn inzake persoonsgegeven dan kan dat via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

6. Overige informatie
6.1 Klachten over personen op foto’s zonder dat de persoon op de foto’s zelf een klacht indient worden niet in behandeling genomen. De op de foto afgebeelde personen dienen zelf contact op te nemen met info@focuss22.nl en na onderzoek inzake terecht of onterecht plaatsing/publicatie zal de foto aangepast of verwijderd worden.

6.2 Foto’s waarop personen staan die overleden zijn, worden niet verwijderd tenzij nabestaanden duidelijk gegronde redenen hebben waarom foto’s verwijderd moeten worden.

6.3 De foto’s zijn eigendom van FOCUSS 22 en worden alleen met toestemming van FOCUSS 22 geleverd aan klanten conform punt 1.

6.4 Conform punt 1 kan het voorkomen dat de functie van de foto niet past bij het verhaal en dit zelfs als kwetsend ervaren wordt. De klacht dient u dan in te dienen bij degene die de foto heeft gepubliceerd en niet FOCUSS 22 of een van de makers in opdracht van FOCUSS 22. De media is in dit geval de eindverantwoordelijke. Uiteraard mag u het wel even per mail melden via info@focuss22.nl . Stappen zullen wij niet ondernemen namens u, maar we zullen namens FOCUSS 22 de persoon aanspreken middels telefonisch contact of via e-mail.

AVG voorwaarden April 2018.

Jean-Pierre Geusens